โลกและชีวิต (218) : ในบางห้วงยามของฝนพรำความเห็น (0)