แอโรบิคทีมสันป่าสัก (13 กันยายน 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 81

แอโรบิคทีมสันป่าสัก

ภาคบ่ายของวันนี้เป็นช่วงเวลาของการซ้อมแอโรบิคเพื่อสุขภาพของทีมสันป่าสักวิทยาที่จะลงแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม รอบคัดเลือกระดับเขต 2 การซ้อมที่เหลือเวลาอันน้อยนิดกับท่าที่ยังไม่เข้าที่แต่สมาชิกในทีมพร้อมไม่พร้อมก็คือต้องพร้อม เราต้องมาซ้อมๆทุกวัน ซ้อมเพื่อให้เราทำท่าได้เป๊ะพร้อมเพรียงกัน แต่สิ่งที่แฝงอยู่ในการซ้อมแอโรบิคนอกจากต้องการให้นักเรียนได้สุขภาพที่ดีแล้วนั้นยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีวินัยต่อตนเองและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี ในทีมแอโรบิคสันป่าสักของเราจะมีสมาชิกที่ต่างจากทีมแอโรบิคอื่นๆ ทั้งในด้านรูปร่างและเพศ จุดประสงค์ของการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ คือ เพื่อต้องการให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่ดี แม้ว่าผลรางวัลอาจเป็นผลพลอยได้จากการที่เราทุ่มเทไป แต่ระหว่างที่เราฝึกซ้อมเราจะได้ออกกำลังกาย และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แม้ว่าการฝึกซ้อมแอโรบิคในวันนี้เราจะเริ่มฝึกตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสี่โมงเย็นถือได้ว่าเป็นเวลาแห่งการฝึกซ้อมที่ยาวนาน แต่ระหว่างการฝึกซ้อมก็อาจมีการปรับเปลี่ยนท่าไปด้วยตามความเหมาะสมและความพร้อมของนักเรียน ซึ่งสมาชิกในทีมแอโรบิค ถ้าเอาน้ำหนักมารวมๆกันก็ปาเข้าไปเกือบๆพัน

55151001

การฝึกซ้อมท่าแอโรบิคของนักเรียน โดยมีครูปรียานุชและนักศึกษาฝึกสอนเป็นผู้ควบคุมทีมและฝึกสอน

55151001

ระหว่างพักซ้อมแอโรบิค แต่ละคนนั่งหอบกันยกใหญ่ มีเพียง 3 หนุ่มที่ต่างไม่มีใครยอมใคร จับกลุ่มคุยกันและเล่นกันอย่างสนุกสนาน

แปลงเกษตรของหนู

วิชาการงานอาชีพฯ (งานเกษตร) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนแต่ละชั้นลงแปลงเกษตรเพื่อปลูกพืช ซึ่งบริเวณแปลงผักของนักเรียนก็อยู่ใกล้ๆโรงเห็ด ในทุกๆเช้าหรือเย็นนักเรียนจะมารดน้ำแปลงผักของตนเอง และบรรยากาศที่แปลงเกษตรของนักเรียนนั้น จากการสังเกตนักเรียนเลือกปลูกพืชที่มีความหลากหลายกันไปตามสภาพดินและการได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนในวิชาดังกล่าว

5515100113 กันยายน 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)