วันที่71"จันทร์สุดท้ายของเดือน" (29ส.ค.59)

สวัสดดีวันจันทร์วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคม 2559 วันนี้ครูแคทมาโรงเรียนเช้าเป็นพิเศษ วันนี้มีโอกาสได้มาดูนักเรียนทำความสะอาดเขตบริการ มีกนักเรียนที่มีความรับผิดชอบมาทำเขตบริการตามเวลา โดยไม่ต้องรอเสียงสัญญาณเตือน แค่ 4 คน นักเรียนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่มาทำเขตบริการทุกวัน เขามักจะมาก่อนที่จะเพลงทำเขตบริการจะออก ถือว่าเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบดีมากค่ะ

นักเรียนชั้น ป.3/6 เป็นห้องเรียนที่รวมนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในชั้น ป.3 แต่นักเรีนส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความเห็นแก่ตัว และขาดความรับผิดชอบ อาจจะเป็นเพราะว่าเด็กยังเด็ก

วันนี้ช่วงเช้ามีสอนวิชาประวัติศาสตร์ แต่ไม่ได้สอน เพราะนักเรียนมีสอบอ่านเขียนระดับเขตพื้นที่ ครูแคทมีชั่วโมงว่าง จึงไปขอชั่วโมงสอนจากครูประจำชั้น ป. 1 เพราะไม่ได้สอนมาหลายชั่วโมง ได้ชั่วโมงฟรีไปอีก 3 ชั่วโมงค่ะ

ช่วงบ่ายสอนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัปดาห์นี้จะให้นักเรียนประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากกระดาษย่น ครูแคทก็เพิ่งฝึกมาก่อนที่จะมาสอนนักเรียน 2 ชั่วโมงนี่แหละ 555 วันนี้จะให้นักเรียนดูวิธีการประดิษฐ์ พร้อมทั้งแจ้งวัสดุอุปกรณ์ที่จะให้รักเรียนเตรียมมาเพิ่มเติม

ภารกิจวันนี้ เสร็จไปเรียบร้อย พรุ่งนี้มาประดิษฐ์ดอกกุหลาบกันนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวสรชา รอยพนา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)