วิธีการทำงานทางสังคมสงเคราะห์ 5 วิธีการ


วิธีการทางสังคมสงเคราะห์นั้นมีอยู่ 5 วิธีการ ได้แก่

1. สังคมสงเคราะห์เฉพาะราย (Social Case Work) เป็นการช่วยเหลือผู้ใช้บริการเป็นรายๆ ช่วยผู้ป่วยวางแผนแก้ไขปัญหาตามความต้องการของผู้ใช้บริการที่จะเกิดประโยชน์แก่ตัวผู้ใช้บริการเอง

ตัวอย่าง เด็กหญิงเอ (นามสมมุติ) อายุ 10 ปี ได้โดนพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศ และพ่อเลี้ยงขู่ว่าห้ามบอกใคร แต่เพื่อนบ้านมาเห็นจึงพาเด็กหญิงเอไปแจ้งความกับตำรวจ แล้วให้นักสังคมสงเคราะห์ได้พูดคุยกับเด็กหญิงเอ เพื่อไม่ให้มีอาการหวาดระแวง และส่งเด็กไปที่บ้านพักเพื่อไปทำการเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจ และเพื่อให้เด็กหญิงเอดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

2. สังคมสงเคราะห์กลุ่มชน (Social Group Work) มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีความสนใจ มีความต้องการ และมีปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ให้มาเข้ากลุ่มกัน เพื่อให้มีการติดต่อปะทะสังสรรค์ภายในกลุ่ม โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลาง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆของบุคคลนั่นเอง

ตัวอย่าง การทำกิจกรรมกลุ่มผู้พิการทางร่างกายจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการคนพิการและเบี้ยยังชีพคนพิการ ได้ทำกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ เพื่อให้ผู้พิการมีการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น ได้มีความสามัคคีในการทำกิจกรรม ผู้พิการทุกคนดูมีความสุขในการทำกิจกรรม และได้มีการให้กำลังใจกับผู้พิการที่เข้าร่วมกลุ่มในการใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข

3. การจัดระเบียบชุมชน (Community Oranization) ประชาชนในชุมชนจะได้มีการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันโดยใช้หลักประชาธิปไตย นักสังคมสงเคราะห์จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือโดยกระตุ้นให้มีกิจกรรมต่างๆที่จะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อดำรงความปลอดภัยและความเจริญก้าวหน้าของชุมชน

ตัวอย่าง โครงการต้านภัยยาเสพติดในชุมชน ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ที่จะทำให้ใครที่หลงผิดมีอันตราย และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนหันมาเล่นกีฬา เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและเกิดความสามัคคีในชุมชน

4. การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ (Social Work Administration) เป็นการทำงานที่มีผู้บริหารที่เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์โดยตรง และมีข้อมูลมากในด้านสังคมสงเคราะห์

ตัวอย่าง เปรียบเสมือนกับผู้อำนวยการและคุณครูในโรงเรียน กล่าวคือ โรงเรียนจะมีผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ และนักเรียน การทำงานสังคมสงเคราะห์ก็เช่นกัน ในการบริหารงานก็จะผู้บริหารงาน นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ใช้บริการ ผู้บริหารก็จะมีหน้าที่ออกนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ หรือ อัตลักษณ์ที่สำคัญของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์ได้ให้บริการผู้ใช้บริการได้ตรงตามแผนงานที่วางไว้

5. การทำวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ (Social Work Research) เป็นวิธีการหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์ในการที่จะค้นหาปัญหาและความต้องการของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม หรือชุมชน เพื่อดูว่าปัญหาและความต้องการคืออะไร และนำมาวิจัยงานสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่าง ปัญหาเด็กติดเกม ความต้องการของผู้ปกครองคือต้องการให้เด็กเล่นเกมให้น้อยลงหรือไม่เล่นเลย ก็จะมีการค้นปัญหาว่าทำไมเด็กถึงติดเกม และช่วยกันแก้ไขปัญหานั้นให้ดียิ่งกว่าเดิม

หมายเลขบันทึก: 613633เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2016 13:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กันยายน 2016 12:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี