วันที่ 77 เรื่องเล่าของเด็กหญิง (9 กันยายน 2559)

สวัสดีเช้าวันสุดท้ายของสัปดาห์เช้าวันนี้เป็นวันเกิดของเหมยฟ้า เด็กหญิงในห้องเรียน ซึ่งวันนี้เธอได้นำขนมมากแจกเพื่อน ๆ รวมถึงคุณครูด้วย ขอบคุณนะคะ ขอให้เป็นเด็กดีของทุกคนนะคะ เด็กหญิงเหมยฟ้าเป็นเด็กนิสัยดี เรียนเก่ง เรียบร้อย มักถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของเพื่อน ๆ ไปแข่งขันในรายการต่าง ๆ และมักจะได้รางวัลกลับมาเสมอ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีการรับสมัครสอบของ สสวท. ครูพี่เลี้ยงได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการทดสอบนี้ โดยที่ครูท่านให้นักเรียนที่สนใจนำเงินค่าสมัครสอบมาจ่ายให้ที่ครู ซึ่งครูดำเนินการสมัครสอบในเว็บไซต์ให้เอง รวมถึงรวบรวมเงินไปจ่ายที่ธนาคารอีกด้วย มีนักเรียนที่สนใจสอบค่อนข้างเยอะ แต่ไม่มีเด็กหญิงเหมยฟ้า ทั้งที่เรียนเก่งมาก ครูพี่เลี้ยงได้สอบถามและแนะนำให้มาสอบ แต่ผู้ปกครองไม่ให้สอบเพราะไม่มีเงิน ครูพี่เลี้ยงจึงออกค่าสมัครสอบให้เพราะอยากให้สอบจริง ๆ ฉันรู้สึกประทับใจและได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากครูพี่เลี้ยง ได้เรียนรู้คำว่า " ผู้ให้ " จากบทบาทความเป็นครู ซึ่งมีแต่ความหวังดีต่อลูกศิษย์เสมอ

ช่วงเช้ามีสอนนักเรียนชั้น ป.4/2 นักเรียนห้องนี้ครูประจำชั้นให้ความช่วยเหลือฉันในเรื่องการติดตามการบ้านของนักเรียนให้ต้องขอขอบพระคุณจริง ๆ ค่ะ และวันนี้นัเรียนได้นำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 1 มาส่งให้เกือบครบทุกคนแล้ว และฉันก็ต้องรีบตรวจให้เสร็จ

ช่วงบ่ายมีสอนอีก 1 คาบ คณิตศาสตร์ ป.4/1 เรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาว การเปลี่ยนหน่วยต่าง ๆ ฉันแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อแข่งขันกันตอบคำถาม โดยจะสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถามแต่ละข้อ ซึ่งมีเวลาในการตอบคำถามข้อนั้นเพียง 3 วินาที ถ้ากลุ่มใดตอบผิดหรือตอบไมได้จะถูกหักคะแนน ข้อละ 1 คะแนน นักเรียนต่างให้ความสนใจและร่วมเล่นเกมเป็นอย่างดี แย่งกันตอบคำถามเพื่อให้กลุ่มของตัวเองได้คะแนน ถือว่าการสอนวันนีอยู่ในระดับที่น่าพอใจค่ะ

และช่วงสุดท้ายเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันนี้ครูพี่เลี้ยงได้เปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแมลงและสัตว์เลื้อยคลานให้นักเรียนดูเพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบสัตว์อะไรก็ได้ เมื่อใส่มอเตอร์แล้วสัตว์ตัวนั้นสามารถเดินไปข้างหน้าได้ หลังจากนั้นให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน 2 คน ร่วมกันออกแบบสัตว์แล้วนำมาส่งครู และจะนำรูปที่ออกแบบไว้มาสร้างเป็นแมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานในวันต่อไป ดูแล้วนักเรียนดูตื่นเต้นกับการประดิษฐ์ของชิ้นนี้มาก ส่วนจะออกมาในรูปแบบไหนนั้นต้องติดตามชมในบันทึกถัดไปค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)