ครั้งที่ 49 (วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559)

บันทึกการฝึกสอน

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559

เรื่อง “สนุกสนานกับการทำกิจกรรม Go เรื่อง ขาวกับดำ”


อรุณสวัสดิ์เช้าวันพุธที่สดใสอากาศเป็นใจแต่เช้าเลย เพราะเช้านี้ฝนตกหนักมากทำให้เกิดคำถามขึ้นในใจว่าแล้วเราจะไปโรงเรียนอย่างไร ใบกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำก็ยังไม่ได้ส่งไปถ่ายเอกสารแล้วจะทันหรือไม่กับการสอนในคาบแรก ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ทำให้เราเกิดความว้าวุ่นใจและวุ่นวายใจเป็นที่สุดไม่มีอะไรเทียบเท่าเลย กลัวว่านักเรียนจะไม่ได้ตามเป้าประสงค์ที่เราต้องไว้ตั้งแต่แรกคือเราอยากจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเหมือนกันทุกคนเหมือนกันทุกห้องจะได้เกิดความเท่าเทียบไม่มีห้องใดเสียเปรียบหรือได้เปรียบกัน ทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้อย่างครบถ้วนกระบวนการการเรียนการสอน พอถึงคาบแรกก็สอนไปตามปกติซึ่งก็ใกล้เวลาที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรม GO ทำไมใบกิจกรรมยังไม่มาส่งเลยจะทันหรือไม่ ในที่สุดก็มีป้าใจดีคนหนึ่งเดินมาเคาะประตูห้องที่เรากำลังสอนพอดี พร้อมกับบอกว่าป้าเอาเอกสารประกอบการสอนมาส่งค่ะ ขอบคุณนะคะป้ามาส่งได้ทันเวลาพอดีเลยค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณจริงๆที่ทำให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรม GO พร้อมกันในชั่วโมงเป็นการลดภาระงานและการบ้านของนักเรียนถ้านกเรียนทำเสร็จในชั่วโมงกลับบ้านนักเรียนก็จะมีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นกว่าเดิม

กิจกรรมที่ให้นักเรียนทำต้องผ่านกระบวนการคิดของครูว่าครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไร ผลงานที่ออกมาต้องสอนและให้ความรู้อะไรแก่นักเรียนบ้าง การวางแผนของครูเป็นเรื่องที่สำคัญมากกับการสอนในแต่ละครั้ง กระบวนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนจะต้องสนุกสนานไม่น่าเบื่อแต่ต้องควบคุมเนื้อหาและตัวชี้วัดนั้นๆด้วยอย่าให้การสอนของเราเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียน นักเรียนทุกคนล้วนแล้วแตกต่างกัน การเรียนรู้และการรับรู้ของนักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับครูผู้สอนว่าจะสามารถจัดกิจกรรมไปจนถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยแค่ไหน ผลงานของนักเรียนจะเป็นตัวบ่งบอกว่ากิจกรรมการเรียนการสอนของเรามีคุณภาพมากแค่ไหน ผลตอบรับจากการทำงานของนักเรียนเป็นอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)