วันที่ 74 ในวันที่ใจบอบบาง (6 กันยายน 2559)

สวัสดีเช้าวันอังคาร ครูเวรประจำวัน ทำหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่ 6.40 น. จนเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง

จากนั้นชีวิตนักศึกษาฝึกสอนก็ลากยาวไปถึงตอนเย็น เริ่มต้นด้วยชั่วโมงแรก วิชา ภาษาอังกฤษชั้น ป.5/1 เริ่มต้นด้วยคำทักทายที่แสนจะหมดกำลังใจ "ครูมาทำไม" ครับครูมาสอนวิชาภาษาอังกฤษ แล้วก็มีเด็กชายคนหนึ่ง บอกว่าไม่เห็นสนุกเลย ได้ยินแบบนั้นเริ่มออกอาการมือไม้ออนแรง แล้วเขาก็โดนเพื่อนในห้องพากันด่า หน้าตาเริ่มสำนึกผิด ครูก็ใจอ่อนแต่ก็ยังส่งยิ้มและเรียกเขา ไม่เป็นไรบางทีเราอาจจะเผลอพูดอะไรออกไปบ้าง ให้นักเรียนทำใบงานที่ครูประจำวิชามอบหมายให้ เมื่อหมดชั่วโมงก็เริ่มมาช่วยครูฝ่ายวิชาการกรอกข้อมูล กรอกแล้วกรอกอีก ก็ไม่เสร็จ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ชั่วโมงที่ 4 สอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.5/2 เรื่อง อารยธรรมอินเดียที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสังคมไทย โดยเริ่มต้นด้วยการเช็คความเรียบร้อยในห้องเรียน ก่อนจะเปิดคำถามให้นักเรียนตอบ และอธิบายเนื้อหาโดดยใช้ PowerPoint จากนั้นก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมฉันแยกได้ โดยครูแจกบัตรภาพให้นักเรียนทุกคน แล้วครูจะบอกว่าเป็นอิทธิพลข้อไหน ถ้าตรงกับภาพของนักเรียนก็ให้นักเรียนชูบัตรภาพให้ถูกต้อง จากนั้นก็ทบทวนและให้นักเรียนทำใบงาน นักเรียนทำใบงานและส่งครบกันทุกคน จากนั้นก็สรุปกิจกรรมและเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้

ชั่วโมงที่ 5 วิชาภาษาไทย ป.5/1 อีกแล้ว วันนี้เจอกันจนเบื่อ คุมชั้นแทนครูพี่เลี้ยง ให้นักเรียนทำใบงานที่ได้รับมอบหมาย

จากนั้นก็ลากยาวกรอกข้อมูลต่อจนค่ำ

สู้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)