วันที่  20  พฤศจิกายน  2549

    

     วันนี้เป็นวันเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์  วันนี้ดิฉันต้องตื่นนอนตั้งแต่เช้า  ตอนตี 4.10  น.เพราะจะต้องรีบมาทำงาน (อยู่นครปฐมเพื่อมาทำงานที่กรุงเทพฯ)  ตอนช่วงวันจันทร์จะรถติดมากเป็นประจำทำให้ต้องรีบตื่นถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องมาทำงานสาย 

ตอนเช้า

     วันนี้งานวิ้นแรกที่ดิฉันทำในตอนเช้าก็คือการก๊อปปี้เทปเพื่อนำไปใช้ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ของแผนกผลิตสื่อและรายการ 

อุปกรณ์

1.  เครื่อง  VIDEOCASSETTE  RECORDER BETACAM

2. เครื่อง  SELECTOR

3. เทปเปล่า  BETA  1 ม้วน

ตอนบ่าย

     หลังจากหมดช่วงพักกลางวันแล้วก็มีงานชิ้นใหม่ให้ทำ  คือ  การแกะเทป  โดยการฟังคำพูดในเทปแล้วมาจดลงใส่กระดาษเพื่อนำไปพิมพ์และนำไป Print จากนั้นก็นำไปให้พี่ที่ทำอยู่ในแผนกผลิตสื่อและรายการเพื่อนำไปเย็บเข้าเล่มอีกที

อุปกรณ์ 

1. แผ่นดิสก์ 1 แผ่น

ปวีณา  ชูราศรี

20/11/49