การผลิตอุตสาหกรรมเกษตรสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

Mr.CHOBTRONG
การผลิตอุตสาหกรรมเกษตรสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

 การผลิตอุตสาหกรรมเกษตรสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เมื่อวันที่   15 พฤศจิกายน  2549  ดร.  เทิดชาย  ช่วยบำรุง  ผู้อำนวยการสำนักประสานงานการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน  ได้เชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจที่ต้องการจะร่วมงานกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(สกว.) โดยมุ่งเน้นการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้เกษตรกร ได้มีรายได้เพิ่มนอกเหนือจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้การหารายได้ของการท่องเที่ยวไปมีอิทธิพลเหนือวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม  จุดมุ่งหมายของสกว.  คือต้องการให้การดำเนินโครงการวิจัย  ได้เป็นการพัฒนาในเชิงพื้นที่  หมายถึง  ทำให้งานวิจัยเข้าถึงวิถีชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ต้องการให้งานวิจัยมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ  อาจเรียกว่าเป็นการกระจายอำนาจทางการวิจัยก็ว่าได้  โครงการนี้จึงกำหนดเงื่อนไขว่า  กิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการต้องช่วยพัฒนาเด็กๆในชุมชนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย  เด็กๆควรมีความรู้เกี่ยวกับสภาพในท้องถิ่นของตนเอง  และมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนได้ ในการจัดประชุมครั้งนี้มีนักวิจัยเข้าร่วมประมาณ  50  คน  ซึ่งมาจากหลายสาขาวิชา  ถึงอย่างนั้นก็ตาม  ความหลากหลายของสาขากลับเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการนี้  เพราะเหตุว่า  การท่องเที่ยวเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการบูรณาการหลายสาขาวิชา  ทั้งการตลาด  เศรษฐศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  การขนส่ง  เกษตรกรรม  ฯลฯ  วิชาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงมีหน้าที่สกัดความรู้เหล่านั้นมาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล และสิ่งที่ทำให้นักวิจัยมีความสบายใจที่จะร่วมโครงการนี้  เพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงการสร้างโมเดล  เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการท่องเที่ยว  ความสำเร็จของโครงการจึงอยู่ที่ระบบการจัดการให้เกิดโมเดล  ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมมากน้อยเพียงใดนั้น  เป็นประเด็นที่ต้องศึกษากันต่อไป  และโครงการนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสกว.  มาช่วยให้ข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ  เรียกว่าร่วมทำงานกับมืออาชีพก็ว่าได้ ส่วนสิ่งที่นักวิจัยจะได้รับจากโครงการนี้  นอกจากทุนวิจัยและได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญแล้ว  สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือกระบวนการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่การเขียนขอเสนอโครงการ วัตถุประสงค์  ระเบียบวิธีวิจัย  และการเขียนรายงาน  ซึ่งสามารถนำไปใช้กับการวิจัยในเรื่องต่างๆได้ตลอดไป  ตราบใดที่ยังรักจะเป็นนักวิจัยอยู่ ฉะนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญในการจะเป็นนักวิจัยชั้นดีในอนาคต  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่าน  ได้ร่วมขอเสนอโครงการวิจัยในโครงการดังกล่าว และส่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ภายในวันที่  10 ธันวาคม 2549 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อ.พิชัย สุขวุ่น

คำสำคัญ (Tags)#การผลิตอุตสาหกรรมเกษตรสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

หมายเลขบันทึก: 61340, เขียน: 20 Nov 2006 @ 16:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เยี่ยมเลยครับอาจารย์ เป็นโครงการที่ดี จำได้ว่ามีที่เลย นครราชสีมาด้วย
  • ลองเปลี่ยนอักษรเป็น Tahoma 14 points
  • น่าจะอ่านง่ายกว่าครับ
  • ขอบคุณมากครับผม