อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนานะคะ  มีอะไรก็บอกผ่านมาได้ บางครั้งอาจไม่กล้าบอกเองกับเจ้าตัว เป็นกำลังใจ