แจกันดอกข่า

วัสดุ อุปกรณ์   ดอกกุหลาบมอญ    ใบตอง   ก้านดอกไม้สำเร็จ   ฟลอร่าเทป    ด้าย    เข็ม     กรรไกร    กลีบเลี้ยงพลาสติก
                                              <p align="left"> ขั้นตอนการทำ</p><p align="left"></p><p>แหล่งที่มาของข้อมูล :  หนังสืองานฝีมือ ฉบับที่ 166/มีนาคม 2541   หน้า 15 คอลัมน์ อนุรักษ์ไทย-เบญญาภา  โดย ครูอี๊ด ได้นำมาทดลองใช้สอนนักเรียนเป็นเวลาหลายปี  และนักเรียนประสบความสำเร็จในการฝึกทักษะเป็นอย่างดี จึงนำมาแลกเปลี่ยนบอกต่อ</p><p> </p>