แนะนำการสร้างบล็อกนะคะ เพื่อความสวยงามและเรียบร้อย ให้ทุกคนเข้าไปที่บล็อกเดิมของตัวเอง  และทำการเพิ่มบันทึก เราจะได้ไม่ต้องสร้างบล็อกเพิ่มเพียงแค่เพิ่มรายละเอียดในบล็อกเดิมนะคะ  หรือตามหัวเรื่องที่มีอยู่  เพราะกำลังจัดการเรื่องคำให้ดูดีอยู่ค่ะ