ปกติแล้ว website นี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ มากกว่าเด็กเพราะต้องอาศัยความเร็วและทักษะ แต่เด็กๆในวันนี้มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ค่อนข้างดี  website นี้จะมีคำถามมาให้อ่านแล้วจะมีตัวเลือก ถ้าเลือกถูกจะมีคะแนนให้เช่น 10 คะแนน 5 คะแนน ต้องอาศัยทักษะการอ่านและความเร็ว เหมาะสำหรับครอบครัวคือ คุณแม่คุณพ่ออ่าน คุณลูก clickเลือก ลองเข้ามาฝึกที่

 http://pbskids.org/fetch/games/dogpound/index.html  

แต่ถ้าอยากฝึกกิจกรรมอื่นหรือทักษะอื่นลองเข้าไปเลือกที่

         http://pbskids.org/fetch/games/index.html

  

   ขอให้มีความสุขกับการฝึกทักษะการอ่านและทักษะอื่นๆนะครับ ผลเป็นอย่างไรช่วยบอกด้วยนะครับ

               Hummingbird             Monkey 2

  ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร . พวงเพ็ญ อินทรประวัติ ที่แนะนำ แนะนำwebsites