160904 - 3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U – Urban & urbane

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Urban & urbane

(DPWE) ทั้งสอง Adj. ต่างผันแปรจาก Latin ที่อ้างอิงถึง เมือง (city)

โดยมีความแตกต่างอย่างมาก ทั้งความหมายและการออกเสียง

Dictionary.com และ WW ให้ การออกเสียง

เน้น คำหน้า กับ “Urban” ว่า “ur-buh n” และ “”ur-bun”

และเน้น คำหลัง กับ “Urbane” ว่า “ur-beyn” และ “ur’beyn” ตามลำดับ

ความหมาย “URBAN” “เกี่ยวกับเมือง” “ลักษณะเฉพาะของชีวิตคนเมือง”

‘He came from the country and never adjusted to urban life.’

ความหมายของ “URBANE”- “สะท้อนความสง่างาม” หรือ “ได้รับการอบรม มีมารยาท”

‘This woman appears well dressed, poised and urbane.’

(OADL) ให้คำอธืบาย Adj. "Urbane"

(ใช้เป็นภาษาเขียน โดยเฉพาะ กับ ผู้ชาย)

หมายถึง "เก่ง ที่รู็ว่า ควรพูดอะไรและปฏิบัติตน อย่างไร ในการเข้าสมาคม" โดยมีความผ่อนคลายและเชื่อมั่น

'He was charming and urbane, full of witty conversation.'


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)