วิถีแห่งการแปรเปลี่ยนสู่หัวใจแห่งการบริการ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กระบวนการที่อาจดูเหมือน...
แต่สิ่งที่ต่างคือ..."ใจ" ของผู้นำพา

กระบวนการที่ใช้ในครั้งนี้

  • เริ่มจากการสลายความเป็น Famal ของภาษาท่าทางการนั่งและเริ่มเปิดประตูใจ
  • ล้อมวงเล็กๆ...สุนทรียะสนทนา (Dialogue)
  • แบ่งสู่วงใหญ่ฟัง...Share&Learning
  • ปิดกระบวนการทั้งหมดด้วย ...การร่วมกันทำ Reflection

คนหนึ่งคน...ในทุกๆ สภาวะต่างมีการแปรเปลี่ยนหรือ transform ในตนเอง...และบุคคลนั้นจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อมีกระบวนการ Reflection อาจจะเป็นสะท้อนคิด/รู้สึกด้วยตนเอง หรืออาจจะเกิดจากผู้อื่นก็ได้

และเมื่ออยู่ในกระบวนการของการ dialogue ยิ่งทำให้กระบวนการ reflection ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมองเห็นปรากฏการณ์ของการเกิด transform ในตนเอง...ชัดเจนขึ้น และกำลังเข้าสู่สภาวะการเกิด transform ใหม่...ดำเนินไปดั่งสายน้ำ...

  • จิตที่เบิกบาน
  • มีพลังและความสดใส
  • เกิดกำลังใจ

"เข้ามาให้ห้องประชุมนี้แล้วสบายใจ" ---พี่เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน ท่านหนึ่งที่ช่วยสะท้อนความรู้สึก

.....

เมื่อวันที่ 30-31 สค
ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)