160828-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U – Unfrequented & infequent

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Unfrequented & infrequent

เพียง (DPWE( (MWC) และ (CDE) ที่ให้ความหมายของ “unfrequent” ในรูปนี้

โดย (CDE) บอกว่าเป็น อีกคำหนึ่งของ adj. “infrequent”

และเมื่อเป็น กริยา หมายถึง “to stop frequenting”

รูป Adjectival ที่ถือว่า “ถูกต้อง” คือ “Unfrequented” (not regularly visited)

ถึงแม้ จะถูกเลือกใช้น้อยกว่า “Infrequent”

‘This lovely campsite is far off the trail and therefore unfrequented.’

‘The park became littered with refuse and was unfrequented until it was cleaned up.’


Infrequent Adj. ที่ Dictionary.com สะกดคำอ่านว่า “in-free-kwuh nt”

หมายถึง ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก/ไม่เป็นประจำ/ไม่เป็นนิสัย/ไม่มาก/และเว้นระยะห่างมาก

(MWC) ให้รายการคำพ้องความหมาย

“Infrequent” แสดงนัย การเกิดขึ้นโดยเว้นระยะเวลาห่างมาก

“uncommon” แสดงนัย ความถี่ ที่ต่ำกว่า ปกติ หรือที่คาดไว้

“scarce” แสดงนัย ขาดจากจำนวนมาตรฐาน หรือต้องการอย่างมาก

“rare” แสดงว่า มีความ scarce อย่างที่สุด

“sporadic” แสดงนัย การเกิดขึ้น ที่กระจัดกระจายไม่เป็นเวลา ตามสะดวก

รายการคำที่เกี่ยวข้อง เช่น “Isolated” scattered” “meager” “scant”

“sparse” “exceptional” “limited” “odd” “stray”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)