วันวิทยาศาสตร์ (24 สิงหาคม 2559)

"งานวันวิทยาศาสตร์"
เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจะจัดขึ้นในทุกปี
ในปีการศึกษานี้
ได้จัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม

โดยใช้สถานที่คือ เวทีศักยภาพ
ใช้ในการเปิด-ปิดพิธี
และบริเวณโดมกีฬา
ใช้ในการทำกิจกรรมฐาน

งานเริ่มในเวลา 13.00 น.
โดยฉันได้รับหน้าที่เป็นพิธีกร
คู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่ง
และได้รับการสนับสนุน
จากน้องๆ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
สาขาวิทยาศาสตร์
ที่มาทำการแสดง Science Show
ให้นักเรียนและคณะครูได้ชม


ส่วนกิจกรรมที่จัดในโดมกีฬา
เป็นที่สนใจของเด็กๆมาก

งานนี้ถือว่าเป็นการ "รวมพลัง"
ของนักศึดษาฝึกประสบการณ์ก็ว่าได้
เมื่อจัดงานเสร็จ แทบจะล้มตัวนอนเลยทีเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)