งานพิเศษที่นักเรียนตั้งใจทำ (วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559)

SmallGirl
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นี่เป็นตัวอย่างงานนักเรียนที่เราภาคภูมิใจ

ที่มาของงานนนี้คือ เราได้เฉลยข้อสอบกลางภาคให้แก่นักเรียน และมีข้อหนึ่งที่ถามเกี่ยวกับอาหารแต่ละหมู่ นักเรียนไม่สามารถตอบได้หรือตอบได้ก็สับสน เราจึงสั่งงานนี้ เราต้องการแค่นักเรียนทราบว่าอาหารแต่ละหมู่คืออะไร แต่สิ่งที่นักเรียนทำมานั้น มันมีคุณภาพมากๆ ดูจากตัวอย่างงานที่เรานำมาให้ดู

จากงานนี้ทำให้เราได้รู้ว่า เราอย่าขีดเส้นใต้การทำงานของนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวโชติมณี จินะโต้ง (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)