​บทความวิพากษ์การเมืองไทย ในนิตยสาร Time

บทความวิพากษ์การเมืองไทย ในนิตยสาร Time

บทความ Thailand’s new constitution secures the military power เขียนโดย Charles Campbell ซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ ลงพิมพ์ในนิตยสาร Time ฉบับวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ อ่านได้ ที่นี่ บทความในอินเทอร์เน็ตกับในเล่มแตกต่างกัน เล็กน้อย

วิจารณ์ พานิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)