ตัวอย่างการเขียน blog

นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นบนโลกสื่อสาธารณะออนไลน์ได้อย่างอิสระเสรี โดยจะต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรม

ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้

  1. ต้องไม่ใช้ถ้อยคำวาจาที่หยาบคาย
  2. ให้เกีัยรติผู้อื่นต่อการแสดงความคิดเห็นเสมอ

http://www.google.com

ไฟล์วีดีโอ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ความเห็น (0)