วันที่ 44 การตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ของนักเรียนชั้น ป.4 (22 กรกฎาคม 2559)

วันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้ว...

คาบเรียนภาษาไทยของฉันวันนี้ได้ถูกนำไปเป็นคาบที่ใช้ตรวจสุขภาพเด็กอีกแล้ว ><

ทุกวันนี้ก็สอนไม่ทันอยู่แล้ว และฉันยังจะต้องถูกเบียดบังคาบเรียนไปอีก...


ขณะที่ทางโรงเรียนเรียกตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนชั้น ป.4

ฉันก็พานักเรียนชั้น ป.4/2 มาตรวจสุขภาพที่ห้องประชุม

เด็กๆ ต่างก็ตื่นเต้นที่จะได้ตรวจสุขภาพ

บางคนก็ครางโอดโอยก่อนว่าไม่อยากตรวจ

เพราะกลัวการตรวจฟันและกลัวเข็มฉีดยา

โดยเฉพาะพันเดช เขากลัวการตรวจสุขภาพมาก

ฉันต้องเกลี้ยกล่อมเขานานกว่าเขาจะยอมลงมา


พอเดินทางมาถึงห้องประชุม

นักเรียนทุกคนก็โล่งอก เพราะว่าไม่มีการฉีดยา

แต่ว่าทุกคนจะต้องได้รับการตรวจฟัน และตรวจสุขภาพทั่วไป

นักเรียนคนอื่นไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

มีแต่พันเดชที่วิ่งไปรอบห้อง ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับตัว

เพราะกลัวการตรวจฟัน และกลัวการถูกถอนฟัน

กว่าเขาจะยอมตรวจฟัน ก็วิ่งไล่จับไปทั่วห้อง เหงื่อแตกเลย ><


ภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังตรวจเล็บให้เด็ก


ภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังซักประวัติเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก


ภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังตรวจคอพอกให้เด็ก


ผ่านไปแล้วอีก 1 สัปดาห์แล้วกับการทำการเรียนการสอน ณ โรงเรียนแห่งนี้

เหลือเวลาอยู่อีกไม่นาน โรงเรียนก็จะปิดเทอมแล้ว

แต่คาบสอนของฉันก็หายไปแล้วอีก 1 คาบในวันนี้...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเสาวภา เรือนปัญโญ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)