(18 สิงหาคม 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 63

งานนิทรรศการ ๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน

วันนี้ไปเฝ้าบูธโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในงานนิทรรศการ ๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน ซึ่งทางโครงการเราได้รับผิดชอบในการจัดบูธของโครงการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ ซึ่งเมื่อวานเพื่อนๆก็ไปช่วยกันจัด แต่เราไม่ได้ไปเนื่องจากอยู่ไกลและการเดินทางไม่สะดวก จึงทำให้วันนี้ไปเฝ้าบูธของโครงการ ก่อจะไปนั้นก็ต้องขออนุญาตครูพี่เลี้ยง และหัวหน้าวิชาการของโรงเรียน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการลาโรงเรียนในวันนี้ ซึ่งท่านก็ใจดีที่ให้เราไปร่วมกิจกรรมกับโครงการ แต่เราก็ต้องไปแลกชั่วโมงสอนกับครูประจำการเพื่อเขาจะช่วยควบคุมนักเรียนแทนเรา และการไปงานนิทรรศการ ๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน ก็ทำให้เราได้พบครู อาจารย์ที่เคยสอน ตั้งแต่ปี 1-4 ครูทุกท่านยังจำพวกเราได้ ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนที่พบเจอครูที่เคยมาสอนพวกเรานั้นก็จะเข้าไปทักทายและถามถึงเรื่องฝึกสอน บางท่านก็พูดว่า "เห็นตั้งแต่มาสอบ ตอนนี้ฝึกสอนแล้ว”เป็นอะไรที่น่าดีใจมากที่ครูที่เคยมาสอนยังจำพวกเราได้

55151001

บริจาคเลือด

เป็นโอกาสที่ดีในวันนี้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วยังได้ร่วมทำบุญโดยการบริจาคเลือด เพื่อให้กับผู้ป่วย ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 8 แล้วที่มีโอกาสได้ทำบุญต่อชีวิตให้กับคนอีกหลายชีวิต เนื่องจากเมื่อวานได้รับข้อความ SMS เกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิตที่อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ วันนี้จึงเตรียมตัวเตรียมสุขภาพของตนเองให้พร้อมเพื่อจะได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)