วันที่ไม่ได้ไปโรงเรียน (15 สิงหาคม 2559)

วันนี้ เป็นวันแรกที่เป็นวันปกติวันแรกที่ "ไม่ได้ไปโรงเรียน"
แต่กลับต้องมา "โรงพยาบาล" แทน

ตั้งแต่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ
ฉันไม่เคยที่จะขาดโรงเรียนเลย
เพราะรู้ว่าหน้าที่การสอน
ที่ทางโรงเรียนมอบหมายให้นั้น
แสดงถึงความไว้ใจ และเชื่อมั่น
ว่าเราจะทำให้นักเรียนมีความรู้ในรายวิชา
ที่เรารับมาสอนเป็นอย่างดี

แต่...ในการผิดปกติของร่างกายคราวนี้
จำเป็นต้องพึ่งมือหมอจริงๆ
ขณะที่อยู่โรงพยาบาล
ก็ยังคิดถึงเสียงเรียกของเด็กๆ

ขอให้ร่างกายแข็งแรง
โรคภัยอย่ามารุมเร้าตอนนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)