160816-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Transparent

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Transparent Adj.

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “transparent” ว่า “trans-pair-uh nt” หรือ “-par-“

CALD ให้ความหมาย Adj. “Transparent” ว่า มีสาม ประการ คือ

หมายถึง “see through” คือมองผ่านได้

ถ้าสิ่งของ “transparent” คุณสามารถ “มองผ่านและเห็นได้ชัด” เช่น

‘Grow the bulbs in a transparent plastic box, so the children can see the root growing.’

คำตรงข้ามคือ “opaque” หมายถึง “ไม่ยอมให้แสงผ่านได้” คือ “ทึบ” เช่น

Opaque glass”

หรือ Opaque writing หรือ speech หมายถึง

“ข้อเขียนหรือคำพูด ที่เข้าใจได้ยาก” เช่น

“I find her poetry a little too opaque”

และ คำใกล้เคียง คือ “translucent” adj. หมายถึง สิ่งที่เกือบ “transparent”

เพราะแสงผ่านได้เพียงบางส่วนในแบบที่ทำให้น่าสนใจ เช่น

“This china is so fine and delicate that it’s translucent.”

หมายถึง “obvious” คือ “ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย” เช่น

‘I think we should try to make the instructions more transparent.’

อีกความหมายคือ “without secrets” คือ “เปิดเผยและซื่อตรง” ไม่มีความลับ เช่น

‘We are committed to being totally transparent about our charges.’

(CED) ให้รายการคำคล้าย “Transparent” รวมถึง

“Clear” “sheer” “see-through” “lucid” “translucent” “crystal clear”

“crystalline” “limpid” “lucent”

“Frank” “open” “direct” “straight” “straightforward” “candid” “forthright”

“unequivocal” “unambiguous” “plain-spoken”

“Blatant” “obvious” “patent” manifest” “brazen” “shameless” “flagrant”

“undisguised” “barefaced” “unconcealed”

“Obvious” “plain” “apparent” “visible” “bold” “patent” “evident”

“distinct” “explicit” “easy” “understandable” “manifest”

“recognizable” “unambiguous” “undisguised” “as plain as the nose on your face”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)