กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (11 สิงหาคม 2559)

พิชญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ภาคเช้า นักเรียนเข้าห้องประชุมกันทั้งหมด เพื่อทำกิจกรรมวันแม่ ดังนั้นกิจกรรมหน้าเสาธงทั้งหมด จึงทำในห้องประชุมทั้งหมด พอเริ่มเข้าสู่พิธีการ ทางโรงเรียนก็ทำกิจกรรมตามลำดับขั้นตอน มีทั้งกิจกรรมวันแม่ มอบรางวัลให้กับแม่ดีเด่นแต่ละห้อง กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ส่วนดิฉัน มีหน้าที่คุมเด็กๆโดยใช้สายตาบ้าง เดินไปสะกิดบ้าง แต่โดยรวมวันนี้เด็ก 1/1 เป็นเด็กเก่งมาก
พอเสร็จพิธีวันแม่แห่งชาติแล้ว ดิฉันกำลังจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ครูพี่เลี้ยงก็มาบอกว่า ให้นำเด็กไปทานข้าวเลย เพราะตอนบ่าย จะต้องนำเด็กไปร่วมกิจกรรม WS singing contest ที่โรงอาหาร ดิฉันจึงต้องหยุดการเรียนการสอนไว้แค่นั้นและนำเด็กไปทานอาหารกลางวัน

ตอนบ่าย เรานำเด็กเข้าแถวและไปเข้าร่วมกิจกรรม WS singing contest ดูเด็กๆจะชอบกิจกรรมแบบนี้นะ เพระเป็นการประกวดร้องเพลง บางคนลุกขึ้นเต้นกับพี่เพลงที่เขาร้องก็มี เด็กๆประถมอยู่ร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นแล้วจึงกลับเข้าห้องเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพิชญา จินดาธรรม (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)