วันนี้ให้เวลากับตัวเองเกือบทั้งเช้า ท่อง gotoknow ไปเรื่อยโดยไม่เน้นป้ายคำหลักที่ตัวเองให้ความสำคัญ เช่น qa ประกันคุณภาพ ประเมินคุณภาพ เป็นต้น

และได้ไปเจอกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ที่ใช้ป้ายคำหลัก "นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้" พอดูประวัติของผู้ที่ post เป็นนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อุบลราชธานี

ถือเป็นการสร้างcops ที่น่าสนใจเช่นกันนะครับ

KPN