กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ 2)

  ติดต่อ

  แนวทางการเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบันเพื่อเสนอขอทุน  
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบันเพื่อเสนอขอทุน โดยผู้อำนวยการสถาบันบริหารงานวิจัยและพัฒนา (IRDA) อาจารย์เสมอ ถาน้อย ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรา  ความจริงในวันนั้น อาจารย์เสมอไม่ได้มาให้ความรู้ในเรื่องที่ทางคณะกำหนดไว้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากคุณบอยได้นำโจทย์วิจัยสถาบันที่ได้จากการระดมความคิดของบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละงานให้อาจารย์เสมอช่วยพิจารณา  อาจารย์จึงให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการตั้งชื่อหัวข้องานวิจัยสถาบันในแต่ละเรื่องให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และสำหรับแนวทางการเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบันเพื่อเสนอขอทุน อาจารย์เสมอ ก็ได้อธิบายพร้อมนำตัวอย่างโครงร่างงานวิจัยสถาบันมาให้ดูด้วยทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจได้อย่างชัดเจน   ทำให้ดิฉันมั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ จะสามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบันได้สำเร็จอย่างแน่นอน   ทางคณะสหเวชศาสตร์ ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์เสมอ ถาน้อยเป็นอย่างสูงค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกงานวิจัยและประกันคุณภาพ-สหเวช-ม.นเรศวร

หมายเลขบันทึก: 61224, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:25:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ดัชนีที่4.1-50#ดัชนีที่9.3-50#ตัวบ่งชี้ที่5.11

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)