ทำ ไข่นกกระทาดองเค็ม เกลือ 2 ส่วน น้ำ 4 ส่วน ต้มให้เดือด ทิ้งให้เย็น ใส่ไข่นกกระทาดองลงทิ้งไว้ 15-20 วัน แล้วจึงนำมาต้มรับประทานได้