เป็นที่ทราบกันดีแล้วครับว่า หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยจำเป็นต้องดำเนินการจัดการความรู้ และตัวชี้วัดการจัดการความรู้ในส่วนราชการ ตามเกณฑ์ ก.พ.ร. ปี พ.ศ. 2550 มีอะไรบ้าง โดยสรุป มีอยู่ 5 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนแตกต่างกันไป คลิกเพื่อเปิดดูรายละเอียด ตัวชี้วัดการจัดการความรู้ในส่วนราชการ

ที่มา : คู่มือการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรู้ ก.พ.ร. 2550