เมื่อวันแรกที่เราได้รู้จัก
ฉันนึกรักเธอมากนะรู้ไหม
ฉันนั้นยอมยกให้เธอทั้งใจ
ไม่เคยแบ่งให้ใครขอรับรอง

แต่วันหนึ่งฉันนั้นก็ได้รู้
ว่าไม่คู่ควรกับเธอเป็นที่สอง
เพราะใจเธอนั้นมีคนจับจอง
มีเจ้าของฉันเลยต้องขอลา

. . * - -

ในบทกวีที่เธอไม่ได้อ่าน
ในบทเพลงที่ไม่ขับขานมาก่อน
ในภาพเขียนศิลปินพเนจร
ในแก้มที่สายลมอ่อนแผ่วละไม

ในทะเลที่มีคลื่นกระทบฝั่ง
ในท้องฟ้าหลังฝนดลรุ้งใส
ในทุ่งทานตะวันบานตะไท
รักได้เดินทางไกลเพื่อพบเธอ

- ดนดอกไม้ - แต่ง