นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การศึกษาที่แท้

  ติดต่อ

  นวัตกรรมการเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา การเรียนการสอน   

        "  ...คนเรานั้นจะต้องมี  นวัตกรรม  คือต้อง  innovative  หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์  ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า   ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  แต่ก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน  ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด   พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่  ไม่งอมืองอเท้า  ยิ่งใน  ภาวะวิกฤต  ยิ่งต้องการนวัตกรรม  ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น  หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม   ตั้งแต่สังคม   เศรษฐกิจ  และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม...  "

 http://gotoknow.org/file/woottisak/Sunset.jpg

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้สู่โลกยุคไซเบอร์

หมายเลขบันทึก: 61206, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:25:34+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นวัตกรรมการเรียนรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)