ทักษะของครูเด็กเล็ก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุม International Seminar on “Construction Guidelines for Standards and Competency Framework of Early ChildhoodEducation” 20 July – 4 August 2016โดยได้รับการสนับสนุนจาก Thailand International Cooperation Agency (TICA), Ministry of Foreign Affairs of Thailand และ Israel’s Agency for International Development Cooperation (MASHAV), Ministry of Foreign Affairs of Israel

ผมได้รับเชิญไปเป็น keynote speaker ดังเล่าแล้ว ที่นี่ บัดนี้ได้ไปบรรยายแล้วจึงขอนำ narrated ppt มา ลปรร.

powerpoint ส่วนแรก

powerpoint ส่วนที่สองวิจารณ์ พานิช

๒๑ ก.ค. ๕๙บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)