Put down & Let it be "แค่วางมันลง หรือปล่อยวางอย่างรู้เท่าทัน"

sawing
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Put down & Let it be

"แค่วางมันลง หรือปล่อยวางอย่างรู้เท่าทัน"

ปรับใจให้รู้จักยอมรับ และวางใจให้รู้สึกสบาย ๆ คิดว่า แล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้น

ความทุกข์ก็จะปลดปล่อยให้หลุดออกไปจากใจได้ ทุกอย่างที่เราเคยมองว่าเป็นภาระ ก็จะก่อให้เกิดคุณค่าบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Ketsirin Thanaratkuljalearnความเห็น (0)