ฝึกสอนวันที่ 5 ในสัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559)

การเป็นครูประถมศึกษาว่ายากแล้ว แต่ยิ่งหนักกว่าคือครูอนุบาลค่ะเพราะจากการได้มีการสังเกตและสอบถามแล้วหน้าที่ก็มีไม่น้อยเลย สำหรับวันนี้ก็จะขอเล่าถึงกิจกรรมที่ได้ไปร่วมคือกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งในครั้งนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กน้อยในกลุ่มอำเภอแม่แตงซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสันป่าสักวิทยา โดยเช้านี้คุณครูปรียานุชได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งเมื่อเปิดแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้เข้าสู่กิจกรรมเป็นฐานๆเช่น ทรโข่งกระจายเสีย แผ่นสีกั้นตา การเลียนแบบท่าทาง ซึ่งกิจกรรมที่ได้ให้นักเรียนร่วมนั้นก็เป็นกิจรรมที่กระตุ้นสมองเด็กให้รู้จักการคิดวิเคราะห์ต่างๆโดยเด็กเล็กก็จัดในรูปแบบที่เน้นรูปภาพมากที่สุดเพราะเด็กวัยนี้ยิ่งให้เรียนรู้อะไรที่ได้สัมผัส ดู ก็จะทำให้เก่งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในขั้นสูงต่อไป ซึ่งถือเป็นการได้เรียนรู้ไปด้วยว่าเมื่อเด็กนักเรียนเข้ามาสู่ในระดับชั้นประถมก็จะต้องมีการสร้างความคุ้นเคยก่อนและสอนที่เน้นกิจกรรมไม่ควรเน้นทฤษฎีมากเพราะเขายังรับรู้ได้น้อย และกิจกรรมในวันนี้สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมในการเป็นครูในอนาคตได้


กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตัวแสบทั้งหลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่1/2559)"ความเห็น (0)