ก้าวที่สี่สิบสาม...ครูเวรประจำวัน ( 14 กรกฎาคม 2559 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันพฤหัสบดี

สวัสดีวันพฤหัสบดี วันนี้เป็นวันที่ต้องมาโรงเรียนเช้ากว่าทุกวันเพราะเราต้องมาทำหน้าที่ครูเวรประจำวัน เช้ามาต้องไปยืนเวรหน้าประตูโรงเรียนรอรับนักเรียนเข้าโรงเรียน ตอนกลางวันต้องไปตักอาหารกลางวันให้นักเรียน ดูแลความเรียบร้อยของโรงอาหาร และขายน้ำดื่มด้วย ตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็ต้องรอส่งนักเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านจนหมด กิจวัตรของการเป็นครูเวร

วันนี้มีคุณหมอมาตรวจสุขภาพให้กับเด็ก ๆ เลยต้องพาเด็กน้อยไปตรวจสุขภาพ จะได้ทราบว่าร่างกายสุขภาพ แข็งแรงดีไหมจุดไหนบกพร่องไปจะได้แก้ไขรักษากันทัน

วันนี้เป็นการอยู่เวรประจำวันที่กลับค่ำที่สุดเพราะรอส่งเด็กนักเรียนคนหนึ่งกลับบ้าน ผู้ปกครองเด็กมารับช้ามากคือค่ำมากแล้วผู้ปกครองยังคงไม่มารับถ้าหากว่าไม่มีพวกเราครูเวรประจำวันอยู่ด้วยแล้วนักเรียนจะอยู่กับใคร แล้วเหลือเด็กอยู่คนเดียวมืดแล้วด้วยน่าสงสารเด็ก รอส่งเด็กจนกว่าผู้ปกครองจะมารับประมานทุ่มกว่าผู้ปกครองถึงจะมารับเด็ก น่าสงสารเด็กเด็กถูกละเลยเกินไปหรือเปล่าหรือว่าผู้ปกครองติดงานทำไมต้องปล่อยให้เด็กรออยู่คนเดียว การอยู่เวรประจำวันมันทำให้เราได้เห็นอะไรอีกหลายมุม….

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)