ก้าวที่สี่สิบ...ลดเวลาเรียน ( 11 กรกฎาคม 2559 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันจันทร์

สวัสดีสัปดาห์แห่งการลดเวลาเรียน ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปจนกว่าเทศกาลกีฬาเทศบาลจะจบลงจะมีการลดเวลาเรียนเพื่อที่จะเอาเวลาที่เหลือไปใช้ในการซ้อมเชียร์ให้กับนักเรียนเพื่อจะใช้แข่งขันในงานกีฬาเทศบาล จากปกติเรียนคาบละหกสิบนาทีก็จะเหลือเพียงคาบละห้าสิบนาที เมื่อเวลาเรียนลดลงเราก็ต้องเตรียมการสอนของเราให้ดีเพราะการสอนเด็ก ป.1 นั้นเวลาเป็นส่วนสำคัญเพราะกว่าเด็กจะพร้อมและกว่าครูจะเริ่มสอนต้องอาศัยเวลา เราต้องกระชับการสอนของเราให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันเวลา พอหลังเลิกเรียนเด็กนักเรียนก็จะใช้เวลาที่เหลือในการซ้อมเชียร์ สอนร้องเพลง สอนปรบมือ โดยนักเรียนจะมีการแบ่งหน้าที่กันเองในการเป็นผู้นำเชียร์ และควบคุมดูแลเพื่อน ๆ น้อง ๆ ถือว่าเป็นการฝึกให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตนเอง เป็นการฝึกให้เด็กทำงานเป็น เกิดการเรียนรู้ เกิดการปฏิบัติจริง ครูเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์คอยดูอยู่ห่าง ๆ คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่เด็ก ๆ ….บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)