ผ้าป่า องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม สร้างองค์พระพุทธะบุญญพลังขนาดกว้าง 30 เมตร × สูง 46 เมตร


เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2559 องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม นำโดย ผมนายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม นายโรจน์ศักดิ แสงศิริวิไล เลขาธิการ นายกิติพัฒน์ ชัยราช รองเลขาธิการ นายเดชาชาน ผิวอ่อน รองประธานองค์กร ได้นำสมาชิกของ องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมประมาณ 200 คน ได้เดินทางไป ถวายผ้าป่า องค์กรฯได้จัด ชุดสังฆทาน เทียนพรรษา ปัจจัยเพื่อ ร่วมจัดซื้อปูน หิน และทราย ซึ่งใช้ในการสร้างองค์พระพุทธะบุญญพลังขนาดกว้าง 30 เมตร × สูง 46 เมตร ณ สถานปฏิบัติธรรมบุญญพลัง เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้สืบต่อไปชั่วลูกหลาน สำหรับงานนี้ สำเร็จได้ด้วย ต้องขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา รวมทั้งสมาชิกทุกๆ ท่านที่ร่วมเดินทางขึ้นรถ ลงแพ ข้ามแพ ขึ้นเกาะ ซึ่งเป็นการรวมพลังเพื่อพระพุทธศาสนา เดินทางไปด้วยความศัทธา จริงๆ เพราะการเดินยากลำบากมากๆ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)