KM ด้านงานวิจัย

  ติดต่อ

  KM การทำวิจัยสถาบันแก่สำนักงานเลขานุการคณะ  

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน  2549 ทางงานวิจัยร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์  จัดให้มีการ KM ด้านงานวิจัยสถาบันโดยเชิญ ดร.เสมอ  ถาน้อย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และเชิญบุคลากรจากคณะต่าง ๆเข้าร่วม ทำให้งานในสำนักงาน มีความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยสถาบัน  ซึ่งเกิดมาจากงานที่เราปฏิบัติกันทุกวัน  มาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ทุกคนได้คิด โดยสำนักงานเลขาฯ  คณะสหเวชศาสตร์แบ่งออกเป็น 5  งานคือ งานธุรการ,งานการเงินและพัสดุ,งานนโยบายและแผน,งานบริการการศึกษาและงานห้องปฏิบัติการ  โดยทั้ง 5 งานจะได้ร่วมกันคิดการบ้านมาในเบื้องต้นแล้วโดยมีพี่เลี้ยงเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพและหัวหน้าภาควิชามาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการคิดหัวข้อ/โจทย์งานวิจัย และได้ข้อเสนอแนะจากดร.เสมอ ถาน้อย  เป็นการแนะแนวทางให้เข้าใจมากขึ้นและได้แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านงานของตนเองกับเพื่อนต่างคณะ  ถือว่าโครงการที่มีค่ายิ่ง ให้พูดคุยและนำข้อดีของคณะอื่นมาปรับใช้กับงานของตนเองและคณะอื่นก็ได้นำประโยชน์ของเราได้ใช้ได้อีก  ถือว่าโครงการนี้ยอดเยี่ยมจริง ๆ ! ค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2

หมายเลขบันทึก: 61150, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:25:24+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ดัชนีที่4.1-50#kmวิจัยสถาบัน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

วายุส์
IP: xxx.24.142.149
เขียนเมื่อ 
ใช่ครับเป็นโครงการ ที่ทำให้เราเข้าใจถึงงานวิจัยมากยิ่งขึ้นครับ