สัตว์ที่ผมรู้จักตั้งแต่เด็กก็คือ กระบือ  และวัว เพราะได้รู้จักค้นเคยมาตั้งแต่เด็ก  และยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมาย เช่น ม้า ช้าง กระทิง เป็นต้น และวันนี้ฉันได้รู้จักสัตว์มากขึ้นทั้งสัตว์่ที่อยู่้ในต่างประเทศและในประเทศ ที่สำคัญสัตว์มีความแตกต่างในความเป็นอยู่และอาหารการกิจน