วันที่ 39 หล่อเทียนพรรษา (11 กรกฎาคม 2559)

เช้าวันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการหล่อเทียนเพื่อนำไปถวายในแต่ละวัดตามระดับชั้น โดยให้นักเรียน ผู้ปกครองและครูได้ร่วมบูชาขี้ผึ้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาและนำขี้ผึ้งทั้งหมดมาหลอมรวมกัน โดยให้นักเรียนแต่ละสายชั้เข้าร่วมพิธีโดยเริ่มจากนักเรียนชั้นอนุบาล และไล่ขึ้นมาเรื่อย ๆ โดยจะมีครูประกาศแจ้งให้แต่ละสายชั้นทราบบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)