สมพงษ์ พัดปุย

เลขาธิการ
มูลนิธิการพัฒนาพื้นฐาน (Grossroots Development Foundation -GDF)
Usernamespatpui
สมาชิกเลขที่110735
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดที่คลองขวางล่างลาดหลุมแก้ว พศ.2490 จบ มศ.3 รร.ปากเกร็ด เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ พ.ศ.2507 ตำแหน่งสูงสุดยศจ่าเอก เรียนจบคณะบัญชี จุฬา พ.ศ.2515 รุน ธีรยุทธ บุญมี (คนละคณะ)

ทำงานธนาคารศรีนคร 3 ปี ทำงานกับครูประทีป ที่มูลนิธิดวงประทีป ปี 2535 ก่อตั้งสถาบันการพัฒนาพื้นฐาน ปี 2551 จดทะเบียนเป็นมูลนิธิการพัฒนาพื้นฐาน

อดีต - เป็นที่ปรึกษา ดร.พิจิตต รัตตกุล ผู้ว่า กทม. (2539-2542) กรรมาธิการคณะ กก.การมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาต (2549-2551)

เป็นผู้ประสานงานโครงการ LIFE สำนักงานพัฒนาแห่งสหประชาติ UNDP (2535 - 2548)

งานอื่น ๆ ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน กทม. คณะกรรมการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (คณะ กก.ปฎิรูปกฎหมาย-องค์กรตามรัฐธรรมนูญ) ที่ปรึกษาชมรมนายก อบต.ปทุมธานี อนุ กก.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.นนทบุรี

ปัจจุบัน - เลขาธิการสถาบันการพัฒนาพื้นฐาน อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาสังคม (ป.ป.ท.) คณะกรรมการประชาสังคมจังหวัด กทม.(สภาพัฒนาการเมือง) ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชนคลองเตย