หุ่นมือกระดาษ (24 มิถุนายน 2559)

ชั่วโมงชุมนุม ในวันศุกร์นี้
ครูประจำชั้นของฉันเป็นครูประจำชุมนุม "หุ่นมือ"
ในครั้งนี้เราจะทำ "หุ่นมือกระดาษ" โดยสองมือน้อยๆของเด็กๆ

เริ่มแรกก็ต้องชี้แจงก่อนว่า จะทำอะไร
มีอุปกรณ์อะไรบ้าง


เสร็จแล้วก็วาดภาพที่ตัวเองชอบ


แล้วก็ทำกระดาษคล้ายกรวย และติดรูปที่เราวาดบนปลายกรวยเด็กๆดูมีความสุขกับหุ่นมือที่ตัวเองทำมากๆ
ทำให้ได้รู้ว่า "สิ่งที่เราสร้างขึ้นเอง มีคุณค่าเสมอ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (1)

น่ารักมากค่ะ