วันที่ 35 มาพับเสื้อกันเถอะ (4/06/2559)

ในชั่วโมงสุดท้าย คาบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฉันได้สอนนักเรียนโดยทบทวนเรื่องของเสื้อผ้าที่ได้เรียนในรายวิชา กอท. แล้วสอนให้นักเรียนพับกระดาษเป็นเสื้อแล้วให้สร้างสรรค์ลายเสื้อ ตกแต่งตามจินตนาการของตนเองให้สวยงาม แล้วติดลงบนกระดาษที่ได้จัดเตรียมมาให้


นักเรียนแต่ละคนตื่นเต้นกับกิจกรรมที่จะให้ทำและตั้งใจทำ โดยฉันสาธิตทีละขั้นตอนแล้วให้นักเรียนทำตาม ซึ่งจะมีบางคนที่เคยทำและสามารถทำได้ ฉันจึงให้นักเรียนคนที่สามารถทำได้ไปช่วยสอนเพื่อนนักเรียนด้วย


เสื้อสวยด้วยมือเราบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)