<เล่าสู่กันฟัง>ครู กศน.อำเภพล กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจงการใช้สื่อรายวิชาเลือก พว 02027 ฯ

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ส่งครู กศน.เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการใช้สื่อรายวิชาเลือก พว 02027 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันในเขตภาคตะวันออกเฉียเหนือ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 จังหวัด ๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน สำหรับ กศน.จังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยครู กศน. 5 อำเภอดังนี้ 1.นายมนตรี ศรีบุญเรือง กศน.อำเภอน้ำพอง 2.นายไพศาล ยามะโนภาส กศน.อำเภอบ้านฝาง 3.นายสรุพล อันโน กศน.อำเภอบ้านแฮด 4.น.ส.อรจิจา จิตไมตรี กศน.อำเภอชุมแพ 5.นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ กศน.อำเภอพล


รอง ผอ.สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กศน. ประธานพิธีเปิดฯ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (0)