<เล่าสู่กันฟัง> ศส.ปชต.โนนข่า ออกเผยแพร่ให้ความรู้การออกเสียงประชามติ ณ ศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล

นายเชี่ยวชาญ ชามะรัตน์ ประธาน ศส.ปชต.และนางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ เลขา (ครู กศน.ต.โนนข่า) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ให้ความรู้และเชิญชวนการออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม ณ ศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่นนางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ เลขา (ครู กศน.ตำบล)


นายสุพัฒน์ ศรีสุภะ กรรมการ (ครุ ศรช.บ้านหัวนา) แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์


ประธาน ศส.ปชต.โนนข่า อธิบายบัตรตัวอย่างการออกเสียงประชามตินายพลอย ธวิชัย กรรมการ อธิบายขั้นตอนการออกเสียงประชามติ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)