​วันที่ 37 ส้มตำ...สู่ความเป็นเลิศ (6 กรกฎาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สองคาบสุดท้ายของวันพุธจะเป็นวิชาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งหลักสูตรของวิชานี้จะอิงจากวิชาการงานพื้นฐานอาขีพและเทคโนโลยี สู่ความเป็นเลิศของนักเรียนชั้น ป. 2 ก็ได้เข้าสู่กระบวนการทำอาหาร แล้วส้มตำก็เป็นเมนูที่นักเรียนต้องการทำ ครูก็จัดไปค่ะ ทำส้มตำแตงหมูยอ เริ่มจากการที่นัดแนะนักเรียนให้เตรียมอุปกรณ์และส่วนประกอบมาก่อนการทำ และพอถึงชั่วโมงเรียนด้วยความที่ครูพี่เลี้ยงไม่อยู่ ครูฝึกสอนที่ประจำชั้นก็ทำการฉายเดี่ยวและไปขอความช่วยเหลือจากครูฝึกสอนด้วยกันอีกคน มาช่วยควบคุมดูแลนักเรียน การสอนนักเรียนทำอาหารนั้น ตามฉบับของดิฉันได้ให้นักเรียนรู้จัดอุปกรณ์และส่วนประกอบทั้งหมด พร้อมทั้งสรรพคุณของส่วนประกอบต่าง ๆ จากนั้น บอกขั้นตอนและสาธิตให้ดูทีละขั้น จากนั้นค่อยถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเองโดยที่คอยให้คำแนะนำและดูแลอยู่ตลอดการทำส้มตำในวันนี้ นักเรียนทุกคนอิ่มท้อง ครูก็อิ่มใจที่เห็นนักเรียนมีความสุขและได้รับประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

Mission complete :)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)