​วันที่ 35 วันจันทร์สามัญธรรมดา (4 กรกฎาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเป็นครูเวรต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา 07.00 น. เพื่อมาให้ทันยืนเวรประจำวันดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนและคอยรับนักเรียนเข้าโรงเรียน ซึ่งนักเรียนบางคนก็มาโรงเรียนเช้ามาก มาก่อนครูเวรก็มีมาแล้ว ดังนั้นครูเวรจึงต้องมาเช้าไว้ก่อนเป็นธรรมดา

เช้าวันนี้มีเรื่องน่าชื่นชมยินดี คือ การประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนหน้าแถว ซึ่งในระดับชั้น ป. 1-3 ของเราได้มีนักเรียนได้รับรางวัลจำนวน 3 คน ได้แก่ เด็กหญิงทิตารี พิลาสชวนพิศ ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการคัดลายมือ เด็กชายใจน้อง นันตา และเด็กชายอิทธิมนต์ อุสสาหัส ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี คณะครูและนักเรียนต่างชื่นชมยินดี ดิฉันหวังว่านักเรียนหลายคนจะได้รับแรงบันดาลใจและแรงเสริมในการตั้งใจเรียนมากขึ้นเพื่อที่จะได้ขึ้นรับรางวัลและได้รับคำชื่นชมดังตัวอย่าง


ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน ดิฉันคิดว่าประโยคนี้ใช้ได้จริง และในเหตุการณ์เช้านี้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างของคนที่ตั้งใจเรียนและมีความสามารถ หมั่นฝึกฝน จนได้เป็นตัวแทนไปประกวดและได้รับรางวัลมา คงจะมีค่ากว่าคำสอนทั่วไปที่นักเรียนไม่ได้เห็นตัวอย่างจริง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)