กิจกรรมจิตอาสา

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม Big Cleaning Day

วัน/เวลา วัน ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน้าที่ที่ทำในโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ได้ช่วยประโยชน์สถานศึกษา ได้ทำความสะอาดตึก ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือเป็นหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้สถานศึกษาของเราสะอาด ร่มรื่น หน้าอยู่อาศัย กิจกรรมแบบนี้ก็ไม่ใช่กิจกรรมที่เราจะได้มาทำบ่อยๆ เป็นการสร้างสุขลักษณะนิสัยให้เราเป็นคนอดทน มีจิตสาธารณะ ที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น

ความรู้สึกอื่นๆ ต่อการเข้าร่วมโครงการ รู้สึกดีที่ได้ช่วยทำความสะอาดตึกเรียน เพราะเราจะพึ่งแค่แม่บ้านคนเดียวก็ไม่ได้ การทำงานก็จะต้องมีความร่วมมือกัน ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น เหมือนกับที่พวกเราได้มาทำความสะอาดในโครงการ Big Cleaning Day ในวันนี้ ข้อเสนอแนะ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งเพราะเราจะได้ช่วยกันทำความสะอาดตึกเรียน อาจจะเพิ่มเติมเรื่องถังขยะ ไม่รู้ว่ามีเยอะหรือเปล่าแต่ก็อยากให้มาวางตรงอาคารด้านหลังที่นักศึกษามานั่งทำงาน เวลานำของมากินก็จะได้ทิ้งง่ายๆสะดวก ก็เป็นการฝึกวินัยให้กับนิสิตด้วย




นางสาว สุปราณี เวโน กลุ่ม 1/3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานอิสระ 2



ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมสดๆ ร้อนๆ เลย ช่วยระบุวันที่จัดกิจกรรมหน่อยนะครับ

และเรามองโครงการนี้ หรือมีข้อเสนอแนะต่อโครงการ/กิจกรรมนี้อย่าไรบ้าง


เขียนเมื่อ 

แก้ไขเพิ่มเติมแล้วนะค่ะ