จิตสำนึก ในใจเรา

งานจิตอาสา 15 กรกฎาคม2559

สมัยเป็นนักเรียน เราคงจำกันได้ดีว่า ในแต่ละสัปดาห์ จะมีการจัดเวรทำความสะอาดห้องเรียนกัน ในบางปีการศึกษา อาจจะมีรางวัลให้กับกลุ่มที่ทำความสะอาดห้องเรียนดีเด่น เรียกว่า ทีมเวิร์คดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ในวันนี้เมื่อเราโตขึ้นมาเป็นนักศึกษา เราก็ควรจะมีจิตสำนึก จิตอาสา ในการทำความสะอาดเหมือนเช่นเคย

การทำความสะอาดในวันนี้ ที่กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่างก็สนุกสนาน เฮฮา ตามประสาวัยรุ่น

อาคารที่เราทำความสะอาดวันนี้ เป็นตึก ปูพื้นห้องด้วยปูน เราก็จะใช้วิธีการกวาด

การทำความสะอาดวันนี้ ไม่ได้เน้นแค่การดูแล เช็ดถู พื้นห้อง ให้สะอาดเอี่ยมเพียงอย่างเดียว การดูแล ตู้เก็บเอกสารประกอบการเรียน และฝาผนังห้อง ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราช่วยกันดูแลรับผิดชอบในการทำความสะอาด

ในวันนี้การจัดให้มี Big Cleaning Day โดยใช้ช่วงเวลาว่างให้นิสิตมาร่วมกันทำความสะอาดในกิจกรรมนั้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว นิสิก็มักจะสนุกสนาน กับการทำกิจกรรมพิเศษนี้ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมธาพร หาวเศษความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แน่ใจนะว่าไม่เหนื่อย 55