ชีวิตที่พอเพียง ๒๗๐๖ เที่ยวท่าเตียน


วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่สี่สหายนัดกันไปกินอาหารที่ร้าน The Deck ซอยประตูนกยูง ท่าเตียน ตรงข้ามวัดโพธิ์ เวลา ๑๑.๐๐ น.ผมไปถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. เห็นบริเวณนั้นสวยงามจึงไปเดินเที่ยวชมบริเวณเสียครึ่งชั่วโมง

ผมเดินไปชมร้านขายยาไทยและสินค้าสุขภาพตรงปากซอยประตูนกยูงได้ถามว่าเช่าอาคารร้านค้าจากใครได้คำตอบ ว่า จากวัดโพธิ์ที่ดินบริเวณนี้เป็นของวัดแต่ถัดไปทางเหนือที่เพิ่งมีการปรับปรุงให้สวยงามเป็นที่ดินและอาคารห้องแถว ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เดินไปทางเหนือ ผ่านบริเวณห้องแถวที่เป็นอาคารเก่า แต่ปรับปรุงใหม่ ทำให้ดูสวยงามทางเท้าก็ปรับปรุงใหม่สวยงามไปยังท่าเตียน ที่เป็นท่าเรือข้ามฟากไปฝั่งวัดอรุณฯ ผมเดินไปชมบริเวณท่าเรือข้ามฟากซึ่งมีร้านขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว เป็นหลัก ตัวอาคารท่าเรือเป็นไม้ พื้นทางเดินก็เป็นไม้ หลังคาสองชั้นฝั่งตรงข้ามเป็นวัดอรุณฯ ถัดไปทางขวาเป็นอาคาร หอประชุมกองทัพเรือ ถัดไปทางซ้ายเป็นพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีทางซ้ายไกลๆ เป็นโบสถ์วัดกัลยาณมิตร

ท่าเรืออยู่ติดกับสวนนาคราภิรมย์ซึ่งฝั่งตรงข้ามถนนเป็นกำแพงพระบรมมหาราชวังสวนนี้มีการดูแลดีสะอาดและสงบมีคนมานั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้สี่ห้าคน

ใกล้ ๑๑ น. มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นเข้าใจว่าส่วนใหญ่มาเที่ยววัดโพธิ์ และวัดอรุณร้านค้าแถวนี้ก็พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วย

วิจารณ์ พานิช

๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑.ตรอกประตูนกยูง๒.ลักษณะอาคารห้องแถวบนถนนมหาราช ตรงกันข้ามกับวัดโพธิ์๓.วัดโพธิ์

<p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

๔. วัดโพธิ์

<p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

๕ อาคารห้องแถวเก่าและทางเท้าน่าเดินเที่ยว

<p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

๖. ร้านค้าขายสำหรับนักท่องเที่ยว

<p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

๗. ถนนสู่ท่าเตียน

<p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

๘. ท่าเรือข้ามฟาก ท่าเตียน- ท่าวัดอรุณ

<p “=””>
</p> <p “=””> </p> <p “=””>
</p>

๙. ทางเดินสู่ทางลงเรือท่าเตียน

<p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

๑๐. ถ่ายจากอาคารท่าเรือ

<p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

๑๑. สวนนาคราภิรมย์

<p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

๑๒. ถ่ายจากหน้าสวนนาคราภิรมย์ไปทางใต้

<p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

๑๓. สวนนาคราภิรมย์ กำแพงวัด และโบสถ์วัดโพธิ์

<p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

๑๔. แม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือ ถ่ายจากสวนนาคราภิรมย์

<p “=””>
</p> <p “=””>.
</p>

๑๕. แม่น้ำเจ้าพระยา อาคารใหญ่ทางซ้ายคือหอประชุมกองทัพเรือ

<p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

๑๖.โบสถ์ใหญ่ทางซ้ายสุดคือวัดกัลยาณมิตร

<p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

๑๗. มีร้านยาไทยแผนโบราณหลายร้าน

<p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

๑๘. ร้านแผงลอยที่ท่าเรือ

<p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

๑๙.ฝรั่งคงชอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)